U bent hier: >> September 2018: van Indonesië naar Europa

September 2018: van Indonesië naar Europa

In de maand september staan er de nodige veranderingen op stapel rond het mission-werk van de Groningse classiskerken. Na jarenlange betrokkenheid bij het vertaalwerk voor de Indonesische kerken, zal de aandacht verlegd worden naar Europa.    

Kerkdienst emeritering LITINDO-predikanten
Ter gelegenheid van de emeritering van de LITINDO-predikanten J.P.D. Groen, G. Riemer, en H. Venema, zal er D.V. op zondagmiddag 16 september 2018 een dienst worden gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Haren (Gr.), waarin zal voorgaan ds. S.M. Alserda, voorzitter van de Redactieraad van LITINDO. Adres: Sterremuurweg 4, 9753 AV te Haren. Aanvang: 14:30 uur.

Opgave voor deze dienst kan via: emeritering-16-september@xs4all.nl.

Symposium LITINDO-overdracht, van Nederland naar Australië: Boeken Blijven
Het LITINDO-project zal worden voortgezet door de gemeente van Mundijong, van de Free Reformed Churches in Australië (FRCA). Om de overdracht van LITINDO van Nederland aan Australië te markeren, beleggen de Groninger Zendingsdeputaten op donderdagmiddag 20 september 2018 een symposium.

Sprekers

  • dr. Th. van den End (GZB)
  • drs. H. Lems (PKN)d
  • dhr. K. Wieske (FRCA)

Verder een panelgesprek met de genoemde sprekers, en prof. dr. J. van Bruggen.

Locatie voor dit symposium is de Theologische Universiteit, Broederweg 15, Kampen. Tijd: 13:30 uur (inloop vanaf 13:00), met aansluitend ca. 17:00 uur een hapje en een drankje.

Opgave voor dit symposium kan via: symposium-litindo@xs4all.nl

Oprichting Groningen Mission, met aandachtsgebied Europa
Op maandagavond 17 september zullen de classiskerken (met uitzondering van Groningen-Oost) het nieuwe, regionale samenwerkingsverband Groningen Mission | Verre Naasten oprichten. Het aandachtsgebied is daarbij Europa. Bij deze officiële oprichtingsvergadering is ook de notaris present, samen met vertegenwoordigers van de betrokken kerken.

mens de kerkenraad van de Geref. Kerk te Onnen, Th. Berends

Namens de Groninger Zendingsdeputaten, H. de Boer en A.A. van den Berg

Namens het bestuur van Groningen Mission | Verre Naasten, M. Slager (voorzitter), J. Vening (secretaris)

Print Friendly, PDF & Email