U bent hier: >> Over ons

Over ons

Groningen Mission is het regionale samenwerkingsverband rond mission (zending) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Groningen. Dit zijn 7 kerken van de classis Groningen (alle kerken met uitzondering van Groningen-Oost)

Twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Jouw gemeente wil het geloof delen, wereldwijd. Daarom ondersteunen we samen, via Groningen mission, lokale kerken en projecten in Europa, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Visie 

De zending in Indonesië en later het Litindo-project waren zendingswerk ver weg. Bij het nadenken over nieuwe projecten realiseerden we ons dat het ooit christelijke Europa, inclusief ons eigen land en onze eigen stad, behoort tot het meest geseculariseerde werelddeel.

Dit besef heeft geleid tot een visie op Mission die in vier punten is samen te vatten.

1.Wederkerigheid: Wat we als kerken ontvangen hebben (geloof, omzien naar elkaar, kennis, financiële middelen, ervaringen in kerk-zijn etc.) mogen we delen met anderen. We verlangen dat andere christenen ons mogen dienen door hun rijkdom met ons te delen. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn heel belangrijk bij het aangaan van nieuwe relaties.

2.Herkenbaarheid: Nieuwe projecten dienen een herkenbaar profiel (‘smoel’) te hebben zodat betrokken gemeenten zich een concrete voorstelling kunnen maken van wat er gebeurt. De kerken en de gemeenteleden moeten zich betrokken en mede-eigenaar weten en voelen.

3.Nabijheid: In tegenstelling tot jarenlange zending in Indonesië, zal een nieuw project (of meerdere projecten) zich meer richten op landen en kerken dichtbij. Zending begint meer dan ooit bij de drempel van onze kerken. Mission werk zal steeds meer verbinding krijgen en geïntegreerd worden met de plaatselijke missionaire activiteiten.

4.Overzichtelijkheid: Zowel als het gaat om financiële lasten als om de duur van projecten, gaat de RSV voor overzichtelijkheid. De vanzelfsprekendheid dat kerken jaren achtereen gewoon een vast bedrag afdragen aan de zending is sterk afgenomen. Maatwerk en duidelijk afgebakende projecten, zowel qua kosten als qua tijdsduur, bepalen de werkwijze en het soort projecten van Groningen Mission.

Missie

Groningen Mission neemt van Verre Naasten de portefeuille ‘Europa’ over. Dit betekent dat Groningen Mission het onderhouden van relaties met Europese kerken (behalve de kerken van het klassieke ‘Oost-Europa’-werk) tot doel heeft. Dit houdt niet alleen een financiële ondersteuning in, maar dit betekent dat we ons als lokale Gereformeerde kerken in Groningen verbinden met verschillende kerken in Noord- , West-  en Zuid-Europa om op die manier een aantal partnerschappen te vormen waarbinnen meeleven, voorbidden, geven en ontvangen een plaats krijgen. Specifieke ‘projecten’/kerken worden zoveel mogelijk rechtstreeks aan één of meerdere concrete Groninger kerken gekoppeld.

Kortom, Groningen Mission wil:

1.bijdragen aan de verkondiging van het Evangelie in woord en daad samen met de partners in diverse Europese landen.

2.de betrokkenheid van de RSV lidkerken (en hun kerkleden) bij het Mission werk vergroten.

Kerken zullen dus zelf relaties met partnerkerken onderhouden. De rol van Groningen Mission is dat het wil functioneren als het overkoepelend verband (RSV) om garant te staan voor de voortgang van de relaties en om de projecten te coördineren. Verre Naasten staat garant voor de faciliteiten.

De RSV Groningen Mission werkt nauw samen met en wordt ondersteund door Verre Naasten. Het beleid van de RSV volgt daarom ook het Algemeen Beleid Mission van de Verre Naasten.

Klik hier om een overzicht van het huidige bestuur te bekijken en te downloaden:

Voorstellen-bestuur.docx (300 downloads)
Print Friendly, PDF & Email